Al ginn ass näischt fir Feiglinger

Déi eng ginn op déi 50 lass an déi aner op déi 60.
3 Männer an 3 Fraen.
Si sinn net al.
Si sinn am gaang al ze ginn.
Awer dat dauert nach. Alles zu senger Zäit.
Elo erfëllen se sech mol nach en alen Dram.
Den Dram vun enger WG, enger Wunngemeinschaft.